Hruška ukážka

Obchodík ukážka

Toto je ukážka, ako môže vyzerať krátky popis určitého subjektu. Môžu to byť prvé vety z detailného opisu, alebo vety samostatné. Krátky popis subjektu by mal vystihovať v krátkosti, čomu sa daný subjekt venuje. Keďže ide o skrátený popis, nemali by tu byť zbytočné informácie, ktoré nemajú žiadnu výpovednú hodnotu. Napríklad ako tie, ktoré práve čítate. Toto je ukážka ako môže vyzerať krátky popis určitého subjektu. Môžu to byť prvé vety ze detailného opisu, alebo vety samostatné. Krátky popis subjektu by mal vystihovaťv krátkosti... Viac...